ในปีที่ผ่านมา Dr.Care Clinic ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทำอย่างไรถึงจะห่างไกล โรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง” ให้กับหน่วยงาน และบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อาทิเช่น
ศาลปกครองกลาง (รายละเอียด)
ธนาคารซิตี้แบงค์ (รายละเอียด)
ING ประกันภัย (รายละเอียด)
บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
บมจ. โมเดิร์นฟอร์ม
บมจ. เมโทรซิสเต็ม